História značky

So značkou STRiDA je spojené meno anglického mechanického inžiniera Marka Sandersa, ktorý v roku 1983 prišiel k záveru, že produkty nemusia byť len mechanicky bezchybné a technicky dokonalé, ale je potrebné do výroby zapojiť aj ďalšie 2 dôležité prvky a to estetiky a humánosť. A tak sa rozhodol pre štúdium IDE (Industiral Design Engineering program), ktorý v spolupráci ponúkali Imperial College a Royal College of Art v Londýne. Mark Sanders nastúpil na tento program už po pracovných skúsenostiach, ktoré nadobudol v Rolls-Royces a následne poskončení Imperial College v Mars Corporation, kde pracoval do roku 1983. V roku 1984 Mark Sanders nadizajnoval skladací bicykel ako svoju záverečnú prácu. O rok neskôr dokončil práce na prototype svojho bicykla a na základe uverejného článku v The Sunday Times prišlo k stretntutiam, ktoré viedli k začiatku výrobu tohto dizajnovo zaujímavého skladacieho bicykla. Bicykel dostal meno STRiDA dostal od 9 ročného chlapca (riaditeľovho syna).

 • 1987 začiatok výroby skladacieho bicykla STRiDA
 • 1988 STRiDA vyhrala všetky 3 ceny súťaže UK Cyclex Bicycle Innovationa Awards (Najlepší nový produkt, Najviac inovatívny produkt, Najlepší britský dizajn)
 • 1990 presun výroby do Portugalska
 • 1992 bolo predaných 25 000 ks STRiDA Verzia č.1
 • 1997 Vrátila sa výroba späť do Anglicka zásluhou anglickej firmy Roland Plastics, ktorá vyrábala Verziu č.2
 • 2000 Steedman Bass z Bostonu kúpil práva na výrobu skladcieho bicykla STRiDA a v spolupráci s Billom Bennetom, Ericom Thomasom a Markom Sandersom začali vývoj Verzie č.3
 • 2002 kvôli zvýšenému dopytu Steedman Bass presunul výrobu na Tajvan do fabriky Ming Cycle
 • 2007 STRiDA Verzia č.5 získala odcenie TBEA Awards a výrobca Ming Cycle sa stal 100% vlastníkom výrobných práv.
 • 2008 bol predstavený 2 rýchlostný model.
 • 2009 doplnili sa modely LT a SX
 • 2010 Q/R systéme bol uvedený do výroby, ktorým sa dosiahlo ľahké nastavenie sedadla
 • 2012 bol uvedený model EVO a STRiDA sa stala 3 rýchlostným skladacím byciklom.